Αποποίηση ευθυνών

Τελευταία ενημέρωση στις 31 Ιανουαρίου 2021

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Παρακαλούμε διαβάστε την Αποποίηση ευθυνών που παρατίθεται παρακάτω, η οποία είναι νομικά δεσμευτική. Με την επίσκεψη, προβολή ή χρήση αυτού του ιστότοπου ή / και με χρήση οποιουδήποτε προγράμματος, προϊόντος, μαθήματος ή υπηρεσίας από εμάς, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από αυτήν την Αποποίηση ευθυνών και την Πολιτική Απορρήτου και τους Όρους και Προϋποθέσεις.

Το Greek Appetite, http://greekappetite.com/ («ιστότοπος»), το οποίο διαχειρίζονται η Πελαγία και η Μαρία Κομνή («Εταιρεία», «εμείς», «εμάς» ή «μας») παρέχει πληροφορίες επισκεπτών στον ιστότοπο ως δημόσια υπηρεσία, με την επιφύλαξη των ακόλουθων όρων και προϋποθέσεων («Αποποίηση ευθυνών»). Ο όρος «εσείς» αναφέρεται σε οποιονδήποτε επισκέπτη, θεατή ή χρήστη του ιστότοπου ή / και οποιονδήποτε χρήστη οποιουδήποτε δωρεάν ή πληρωμένου προγράμματος, προϊόντος, σειρά μαθημάτων ή υπηρεσίας της Εταιρείας (καθένα, «Προϊόν»)

Γενική Αποποίηση Ευθυνών

Το περιεχόμενο σε αυτόν τον ιστότοπο σας παρέχεται «ως έχει» και προορίζεται να χρησιμεύσει ως γενικές πληροφορίες. Παρόλο που προσπαθούμε να σας παρέχουμε ποιοτικό περιεχόμενο, δεν παρέχουμε καμία εγγύηση ότι το περιεχόμενο είναι ακριβές, πλήρες, ενημερωμένο, έγκαιρο, σχετικό ή απαλλαγμένο από τυπογραφικά, τεχνικά, ενημερωτικά ή τιμολογιακά λάθη και παραλείψεις, είτε αμελές είτε όχι. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου ή οποιωνδήποτε Προϊόντων, συμφωνείτε και αναγνωρίζετε ότι η χρήση αυτού του ιστότοπου και η χρήση οποιωνδήποτε Προϊόντων γίνεται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη. Αυτή η Αποποίηση Ευθυνών δημιουργήθηκε με τη βοήθεια του Plug and Law και Privacy Policy Solutions.

Όχι Επαγγελματικές Συμβουλές

Αυτός ο ιστότοπος δεν περιέχει επαγγελματικές συμβουλές, ούτε δημιουργείται καμία σχέση επαγγελματία-πελάτη μαζί σας μέσω της χρήσης αυτού του ιστότοπου από εσάς. Τυχόν πληροφορίες που βρέθηκαν ή προέρχονται από αυτόν τον ιστότοπο δεν πρέπει να υποκαθιστούν και δεν μπορούν να βασίζονται σαν οποιαδήποτε νομική, φορολογική, ακίνητη περιουσία, ιατρική, οικονομική, διαχείριση κινδύνων, συζυγική ή άλλη επαγγελματική συμβουλή. Εάν χρειάζεστε τέτοιες συμβουλές, παρακαλούμε συμβουλευτείτε έναν εξουσιοδοτημένο ή έμπειρο επαγγελματία στον τομέα αυτό προτού προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια.

Η Ευθύνη Σας

Είναι δική σας ευθύνη να λάβετε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να επαληθεύσετε ανεξάρτητα και να βεβαιωθείτε ότι οποιεσδήποτε πληροφορίες από τις οποίες επιλέγετε να βασιστείτε, να έχετε πρόσβαση ή να λάβετε δράση βάσει αυτού του ιστότοπου ή των Προϊόντων μας είναι ακριβείς, καθώς δεν είμαστε υπεύθυνοι για τη χρήση των πληροφοριών που αποκτήσατε ή είχατε πρόσβαση μέσω αυτού του ιστότοπου ή των Προϊόντων μας. Τυχόν απόψεις που εκφράζονται σε αυτόν τον ιστότοπο είναι αποκλειστικά οι προσωπικές απόψεις του συγγραφέα και δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα τις απόψεις της Εταιρείας.

Αποποίηση Ευθυνών για Κέρδη

Παρόλο που ενδέχεται, σε αυτόν τον ιστότοπο, μέσω οποιουδήποτε από τα Προϊόντα μας ή στις επικοινωνίες μας, να αναφέρουμε ορισμένα αποτελέσματα, συμφωνείτε και αναγνωρίζετε ότι οι πληροφορίες σχετικά με αυτά τα αποτελέσματα λαμβάνονται από τρίτους και δεν έχουμε κανέναν έλεγχο επί της ακρίβειας τέτοιων δηλώσεων, ούτε υπάρχει καμία εγγύηση ότι μπορείτε να επιτύχετε τα ίδια αποτελέσματα. Συμφωνείτε και αναγνωρίζετε ότι αυτά τα αποτελέσματα δεν είναι εγγυημένα ή συνηθισμένα με οποιονδήποτε τρόπο και ότι τα μεμονωμένα αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν. Μην βασίζεστε σε αυτά τα αποτελέσματα κατά τη χρήση του ιστότοπου ή την αγορά Προϊόντων.

Σύνδεσμοι Τρίτων

Ο ιστότοπός μας μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς ιστότοπους τρίτων, για παράδειγμα, μέσω υπερσυνδέσμων που παρέχουμε ή μέσω διαφημίσεων banners ή διαφημίσεων, αποκλειστικά για την εξυπηρέτησή σας. Ωστόσο, δεν είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν περιεχόμενο που βρέθηκε ή προσπελάστηκε μέσω συνδέσμων προς ιστότοπους τρίτων. Τυχόν σύνδεσμοι προς ιστότοπους τρίτων που παρέχουμε δεν αποτελούν έγκριση από εμάς για τον ιστότοπο τρίτων ή για οποιοδήποτε από τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που ενδέχεται να βρείτε σε αυτόν τον ιστότοπο. Δεν έχουμε κανέναν έλεγχο έναντι τρίτων και δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για ιστότοπους τρίτων ή για οποιοδήποτε από τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που ενδέχεται να βρείτε σε αυτούς τους ιστότοπους, ακόμη και αν έχετε πρόσβαση σε ιστότοπο τρίτου μέρους μέσω συνδέσμου σε αυτόν τον ιστότοπο. Εάν επιλέξετε να αποκτήσετε πρόσβαση σε έναν ιστότοπο τρίτου μέρους, είναι αποκλειστικά δική σας ευθύνη.

Αποποίηση Ευθυνών για Μαρτυρίες

Αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να περιέχει μαρτυρίες από τους χρήστες των Προϊόντων μας. Κάθε μαρτυρία αντανακλά αποκλειστικά την προσωπική άποψη, τη γνώμη ή την εμπειρία του ατόμου που παρέχει την μαρτυρία και δεν αντικατοπτρίζει τις απόψεις ή τις γνώμες μας. Δεν πρέπει να βασίζεστε σε καμία μαρτυρία ως ενδεικτική ενός συγκεκριμένου αποτελέσματος. Δεν ισχυριζόμαστε, ούτε θα πρέπει να υποθέσετε ότι η χρήση των προϊόντων μας από εσάς θα οδηγήσει στο ίδιο αποτέλεσμα. Επίσης, δεν επαληθεύουμε ανεξάρτητα, ούτε μπορούμε να εγγυηθούμε την ακρίβεια των πληροφοριών που παρέχονται σε τέτοιες μαρτυρίες.

Εκτός από τη διόρθωση ορθογραφικών και γραμματικών σφαλμάτων, κάθε μαρτυρία εμφανίζεται κατά λέξη όπως την έχουμε λάβει. Δεν πληρώνουμε άτομα για την παροχή μαρτυριών.

Αποποίηση Ευθυνών για Συνεργασίες

Αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους προς ιστότοπους συνεργατών. Όταν κάνετε κλικ ή / και κάνετε μια αγορά μέσω ενός συνδέσμου συνεργατών που βρίσκεται στον ιστότοπό μας, ενδέχεται να λάβουμε μια μικρή προμήθεια ή άλλη μορφή αποζημίωσης χωρίς κανένα επιπλέον κόστος για εσάς. Παρακαλούμε θεωρείστε ότι τυχόν σύνδεσμοι που περιέχονται στον ιστότοπό μας να είναι σύνδεσμοι συνεργατών. Η χρήση συνδέσμων συνεργατών μας δεν επηρεάζει τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τους ιστότοπους που κοινοποιούμε μαζί σας. Αυτή η δήλωση Αποποίησης Ευθυνών ισχύει για όλα τα διάφορα μέσα που χρησιμοποιούμε για να επικοινωνήσουμε μαζί σας, όπως μέσω αυτού του ιστότοπου, email, τηλεφώνου, κοινωνικών μέσων, των Προϊόντων μας ή με άλλο τρόπο.

Χορηγούμενες Αναρτήσεις

Αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να περιέχει χορηγούμενες αναρτήσεις ή κριτικές, όπου λαμβάνουμε μια μορφή αποζημίωσης σε αντάλλαγμα για τη δημοσίευση μιας ανάρτησης ή μιας αξιολόγησης ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας. Ενδέχεται επίσης να λάβουμε μια μικρή προμήθεια ή άλλη μορφή αποζημίωσης χωρίς κανένα επιπλέον κόστος για εσάς εάν κάνετε κλικ ή / και πραγματοποιήσετε μια αγορά μέσω ενός συνδέσμου συνεργατών σε μια χορηγούμενη ανάρτηση ή κριτική.

Αποποίηση Ευθυνών για Ορθή Χρήση (Fair Use)

Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε υλικό που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα στον ιστότοπό μας χωρίς ειδική εξουσιοδότηση. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το κάνουμε επειδή πιστεύουμε ότι τέτοια χρήση αποτελεί ορθή χρήση οποιουδήποτε τέτοιου υλικού που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα σύμφωνα με την Ενότητα 107 του νόμου περί πνευματικών δικαιωμάτων των Ηνωμένων Πολιτειών.

Αλλαγές στην Αποποίηση Ευθυνών

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε αυτήν την Αποποίηση Ευθυνών ανά πάσα στιγμή χωρίς ειδοποίηση σε εσάς. Θα σας ειδοποιήσουμε για τυχόν αλλαγές δημοσιεύοντας την ημερομηνία έναρξης ισχύος της τελευταίας έκδοσης στην κορυφή αυτής της σελίδας, οπότε οι αλλαγές θα τεθούν αμέσως σε ισχύ. Είναι δική σας ευθύνη να ελέγξετε για ενημερώσεις, καθώς η συνεχιζόμενη χρήση του ιστότοπου και των Προϊόντων μας μετά την τροποποίηση αυτής της Αποποίησης Ευθυνών θα αποτελεί την αποδοχή και τη συμφωνία σας να συνεχίσετε να δεσμεύεστε από αυτήν την Αποποίηση, όπως τροποποιήθηκε.

Πώς να Επικοινωνήσετε Μαζί Μας

Αν έχετε απορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τις παρακάτω πληροφορίες.